پایگاه خبری دیمه نیوز
امروز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
 • کد خبر : 36804
 • تعداد نظرات : ۲ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 22 سپتامبر, 2015 - 14:57
 •   

  شهادت رمز پیروزی/ دفاع مقدس در قالب چهار پاره ای زیبا از استاد یزدانی

  شهادت رمز پیروزی/ دفاع مقدس در قالب چهار پاره ای از استاد یزدانی

  استاد احمد یزدانی دوران دفاع مقدس را در قالب چهار پاره ای زیبا وصف کرد.

  images

  به گزارش خبرنگار دیمه نیوز استاد احمد یزدانی شاعر فیروزکوهی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس،دوران دفاع مقدس را با زبان شاعرانه خود در قالب چهار پاره ای باعنوان شهادت رمز پیروزی به تصویر کشید.

  imagesببب

  شهادت رمز پیروزی

  کشـــــــورِ انقــــــلابـــیِ ایــران

  تاکه مـــــردم شـــدند حـاکــمِ آن

  موردِ ظلم و کینه واقــــع شــــد

  بوده صــــدّام در خیــالِ گــــزند

   

  انقـــلاب اســت و مردمان شادند

  دشمنــان دست هــا به هم دادند

  خــــورده نامـــردِ رذل هم بازی

  به خیـــالــش کـه هست قدرتمند

   

  داد فـــرمان به او عمـو سامش

  بود اوضاع به وفـق و برکامش

  وعـده داد او سه روزه پیروزی

  در دلـــش آب مینمـــود او قنــد

   

  کـــــرد صـــــدّام با تجاوز جنگ

  حامیانش خــریده برخـــود ننگ

  شـــد دفـاع واجب از وطن فوراً

  همه عــازم به جنگ ، بی مانند

   

  ناخــــــدا حضـــرتِ خمینـی بود

  ایده هـــــا ایده هـــایِ دینی بود

  گفت مــــــا تا به آخرش هستیم

  خورد کشــــور برای او سـوگند

   

  دزد آمد وَ سنگِ خــود انداخـت

  با شریکانِ خود به میهن تاخت

  بر تجاوز دفـــــاع به سختی شد

  مــــاند ملّــت به عهد خود پابند

   

  از تمــــامِ وطــن صدا برخاست

  پیرمــردو جوان زِ جا برخاست

  بانوان کــــرده اند همـــــــراهی

  دختــــرانِ عــــزیزو غیـــرتمنـد

   

  ملّتـــی بـوده بـا سپـاه همــــراه

  ارتشی ،حوزه هـــــا و دانشگاه

  بسته شد لب ،گشـــاده شد بازو

  داد بر دشمنان به قــــدرت پنــد

   

  سالها جنگ بودو آتش و خـون

  شـــده دشمــن اسیرِ پیرامــــون

  اینطــــرف لشکــری همه همدل

  شده بر دست و پای دشمــن بند

   

  پا بمیــــدان نهـاد شیطان هــــم

  با جنایت نمــــود اعـــلان هــــم

  زده موشک به مــردمِ مظلـــوم

  بود همــــراه گــــروهِ ثروتمنــد

   

  حــقّ وباطــل وَ روبرو میـــدان

  صف کشیدند ،ظاهـــرو پنهـــان

  سیلی سخـــت خـــورده نالیــدند

  داد خالـــق ســـزایِ آن پیــونــد

   

  کشــورِ صاحب الـــزّمان ،ایران

  حـــاکمیّت نــظاره بــر قــــــرآن

  دید دنیــا ، یگانگــی ، وحـــدت

  آتشــی بوده جنــگ ، بی مــانند

   

  با شهــــادت رسیـــد پیــــروزی

  عاشقان خورده اند ازآن روزی

  رادمـــــردانِ بیشــه ی تـوحیـــد

  شـــد گــــوارایِ خلــــقِ عزّتمند

   

  مـــــا مسلمــــان شیعــه وَ سنّی

  اعتقـــادات ، مـــذهبی ، دینـــی

  اهــــل عشقیــم ، اهـلِ یکرنگی

  بوده با غیــر مثلِ خـــویشــاوند

   

  وای از روزگـــــــارِ آشفتــــــــه

  وای از حقّـــــه هــــای ناپختــه

  وای از وقـــتِ رنجــشِ رهبــــر

  هست کشور قـــوی وَ نیرومنــد

   

  آتشــــی مــی شـــویم ســـوزنده

  بهـــرِ خاکِ وطــــن فـــــروزنده

  حــرفِ ایمان که جایِ خود دارد

  هــرکه بد کـرد گورِ خود را کَند

   

  احمد یزدانی(کوتوال)

  انتهای پیام/


  لینک کوتاه :  انتشار یافته: ۲
  1. بینظیر و زیبا درودها
   به اقای یزدانی افتخار میکنیم

  2. بنام خدا

   عزیزِ گرامی ،

   تردید ندارم همه به ایرانی بودنِ خودمان افتخار میکنیم

   تقدیم

   می خــورم نان را به همّـــــت با تلاشِ بازوان

   نیستــــم دربنـــــدِ آقــــــایان و آقــــــازادگـان

   حرفِ خـــود را میزنم راحت ، یقین کن راحتم

   میشوند خوشنود از اشعـــــار مـــن ، آزادگان

   راستگویم من وَ میگویم همـــــان که دیده ام

   خوب یقین تردید دارند عدّه ای هم بیگمــــان

   می کننـــدم متّهـــم از منظــــــر وابستگـــی

   نیستم وابسته مــــن ، الّا به یزدانِ جهـــــان

   شب پرستان شب طمع دارندو خوبان روزهم

   می نمـــاید کـــــوزه آنی را که دارد در میــان

   خــواهشاً تنهـا فقط اینکه نباشد حُبّ و بغض

   چـــون غــــرض آید هنر آسیب می بیند از آن

   دید چشمانم شبی بزمِ حضــــوری در خیــال

   مهر میرقصید ،نازش می خــریدند عاشقـــان


 • خبرخوان دیمه نیوز