پایگاه خبری دیمه نیوز
امروز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
 • کد خبر : 36617
 • تعداد نظرات : ۲ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 17 سپتامبر, 2015 - 10:24
 •   

  پیام آسمانی سقوط جرثقیل در مکه از زبان شاعرانه کوتوال فیروزکوه(استاد احمد یزدانی)

  پیام آسمانی سقوط جرثقیل در مکه از زبان شاعرانه کوتوال فیروزکوه(استاد احمد یزدانی)

  بنام خدای کعبه

  images

  داد پیغـــــــامِ بــزرگــــی آسمـــــان

  گفــت با مــــا ، شیعیـــان و سُنّیــان

  شادمان میگردد از وحــدت ، خـــــدا

  مــی کنـد تغییــــر اوضــــاع جهـــان

  ســرنگون شــد جـرثقیلی در حـــرم

  تا بترسد چشم بدخــــواهـــان از آن

  خانه ی امـــنِ الهی امــــن نیســـت

  چون کلیدش هست دستِ دشمنان

  دســت زور اســــت و تکبّر حـاکِمَش

  با تعـــــدّی و تجــــــــاوز ، همچنــان

  از فلسطین و یمـــن تا مـــــرزِ شام

  می کنند همــــراهیِ اهـــریمنــــان

  در تمـــــامِ ســــرزمیــنِ مسـلمیــن

  نیست آرامش از آنهــــا، این زمــــان

  مــــا مسلمـــانیــــم و اهـــلِ باوریم

  دور ذلّـــت از  مــــــرامِ عــاشقــــان

  با جماعت حـــق نمــاید جلـــوه اش

  گفـــت در آیاتِ خـــود ، قــــرآنمـــان

  در تفرّق سردی و پاشیدگی اســت

  گُل نخواهـــد داد باغـــی در خـــزان

  احمدیزدانی(کوتوال)


  لینک کوتاه :  انتشار یافته: ۲
  1. […] گزارش سرویس فرهنگی تهران نیوز به نقل از سایت دیمه نیوز؛ استاد احمد یزدانی شاعر فیروزکوهی در غزلی کوتاه […]

  2. بنام خدا
   برادرانم در تهران نیوز
   تقدیم
   ســال شصــت وشش که در حج شد خطا

   کُشته زائرهــــــــایِ مهمــــــــانِ خــــــــدا

   خــــــــادمینــــش در حــــــرم زد عــــــربده

   از همــانجــــا شـــــد گــــــرفتــــــــــارِ بــلا

   حضـــــــــــــرتِ پــاکِ خمینـــــــــــی داد زد

   بر فهــد ، آن مهــــــره ی پســـــتِ سیـــــا

   سرنگـــــون اســـت خانه ی ظلمـت ، بدان

   نیستــــی لایق تــو در صحـــــن و ســــــرا

   بیست و هشت سال است و اکنون بازهم

   نغمـــــــه ی مـــــــرگ و فنــــــا زد تــارهــا

   گشته بر آلِ سعــــــود اعمـــــــالشـــــــان

   مثــــــل زنجیــــــــری وبــالِ دســـــت و پــا

   بــویِ تغییـــــرات مــــی آیــد ، حجــــــــــاز

   هســـــــت آبستــــن ، خـــــــداوندا بسـاز

   خــــــانــه ات را بارِ دیگــــــر امـــــن کـــــن

   ریشـــــه کــــــن کُـــــن دودمانِ غصـــب را


 • خبرخوان دیمه نیوز