7 شوال 1441 Friday, 29 May , 2020
آخرین آمار کرونا از زبان سخنگوی وزارت بهداشت / آمار جانباختگان از ۳هزار نفر گذشت