آئین ایرانی

۲۳اسفند
چهارشنبه‌سوری؛ سوری که به سوز تبدیل شد
یادداشت؛

چهارشنبه‌سوری؛ سوری که به سوز تبدیل شد

در چندین سال اخیر با رواج نحوه اشتباه و البته خطرناکی از برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری، با نزدیک شدن به سال نو بیشتر التهاب و نگرانی حوادث سوختگی، قطع عضو و غیره خانواده‌ها را درگیر می‌کند.