12 شوال 1441 Wednesday, 3 June , 2020

آزادی زندانی

۰۱خرداد
آزادی ۲ زندانی حوزه قضایی فیروزکوه
در بازدید دادستان فیروزکوه از ندامتگاه دماوند:

آزادی ۲ زندانی حوزه قضایی فیروزکوه

۲ زندانی حوزه قضایی فیروزکوه که در ندامتگاه دماوند بسر می بردند با دستور دادستان شهرستان فیروزکوه، به آغوش خانواده بازگشتند.