آسفالت ریزی

۱۳آذر
۱۵۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی تا پایان سال در پردیس
کارخانه خبر داد؛

۱۵۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی تا پایان سال در پردیس

شهردار پردیس گفت: با توجه به هزینه اجرای ۱۳۰ هزار متر مربع آسفالت، تا امروز در حدود ۲۰ میلیارد تومان بابت آسفالت هزینه شده است.