تفسیر کیهان

۲۰فروردین
تفسیر جدید کیهان از زیر پوست توافق لوزان

تفسیر جدید کیهان از زیر پوست توافق لوزان

حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان نوشت: این روزها اگرچه درباره توافق لوزان و پیامدهای آن به نقد یا به حمایت بحث‌هایی شده است و هر چند گفتنی‌های دیگری نیز هست که نیاز به ارزیابی دارد ولی در این میان اشاره به چند نکته تعیین کننده که کمتر به آن پرداخته‌اند و یا در بحث‌ها […]