دانش آموز دختر

۲۵اسفند
جشن تکلیف بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دختر فیروزکوه برگزار شد
مسؤول فرهنگی بسیج دانش‌آموزی ناحیه فیروزکوه:

جشن تکلیف بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دختر فیروزکوه برگزار شد

مسؤول فرهنگی بسیج دانش‌آموزی ناحیه فیروزکوه از برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان دختر مدارس فیروزکوه خبر داد.