زعفران

۳۱شهریور
ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران در دنیا را دارد

ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران در دنیا را دارد

عضو شورای ملی زعفران گفت: ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران( یک گرم ) در دنیا را دارد و با افزایش قیمت در بازار داخل، سرانه مصرف به نیم گرم هم می‌رسد.

۲۰آبان
طلای سرخ فرصتی برای تحول اقتصاد بومی بافت+تصاویر

طلای سرخ فرصتی برای تحول اقتصاد بومی بافت+تصاویر

زعفران کار بافتی گفت: خداوند یک شرایط اعتدالی برای این شهرستان قرار داده که کاملا بالقوه برای کشت زعفران است. دوره آبیاری زعفران نسبت به سایر محصولات در دنیا کمترین است و زمانی آب لازم دارد که سایر محصولات زراعی و باغی نیاز به آب نداشته و تداخلی با سایر کشتها ندارد حتی جایی که […]