عضو شورای ملی زعفران

۳۱شهریور
ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران در دنیا را دارد

ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران در دنیا را دارد

عضو شورای ملی زعفران گفت: ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران( یک گرم ) در دنیا را دارد و با افزایش قیمت در بازار داخل، سرانه مصرف به نیم گرم هم می‌رسد.