14 رجب 1442 Thursday, 25 February , 2021

فاز جدید طرح جمع آوری سگ های ولگرد و بلاصاحب

۱۳دی
اجرای فاز جدید طرح جمع آوری سگ های ولگرد و بلاصاحب شهر فیروزکوه
شهردار فیروزکوه خبر داد؛

اجرای فاز جدید طرح جمع آوری سگ های ولگرد و بلاصاحب شهر فیروزکوه

شهردار فیروزکوه از اجرای فاز جدید طرح جمع آوری سگ های ولگرد و بلاصاحب شهر فیروزکوه بازدید کرد.