20 شوال 1443 Saturday, 21 May , 2022

محرمیان

۱۱آذر
بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد تعادل بین نظارت و نوآوری است
محرمیان:

بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد تعادل بین نظارت و نوآوری است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: حرکت به سمت استفاده از نوآوری و ایجاد فضای مقرراتی مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه در حوزه خدمات پولی و بانکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و در این مسیر اقدامات فراوانی نیز انجام گرفته گرچه چالش‌هایی نیز وجود دارد.