17 رجب 1442 Sunday, 28 February , 2021

مصطفی میرسلیم

۲۰دی
میرسلیم: یقین داریم پیوستن به FATF برای ما مشکل درست می‌کند

میرسلیم: یقین داریم پیوستن به FATF برای ما مشکل درست می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پذیرش FATF یعنی قبول کنیم فشار تحریم‌ها بر ما تشدید شود، گفت: شاید نپیوستن به FATF مشکل ایجاد کند، ولی یقین داریم پیوستن به آن، برای ما مشکل درست می‌کند.