7 شوال 1441 Friday, 29 May , 2020

مهارت آموزی

۰۷بهمن
متخصص کردن جوانان بومی؛ ماهیت اصلی مرکز فنی و حرفه ای

متخصص کردن جوانان بومی؛ ماهیت اصلی مرکز فنی و حرفه ای

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان فیروزکوه گفت: اداره فنی و حرفه ای بحث آموزش در محیط کار واقعی را دارد یعنی مستقیماً درگیر کار افراد نیستیم ولی پیشگیری قبل از درمان ما هستیم.