17 رجب 1444 Tuesday, 7 February , 2023

میرکاظمی

۰۲مهر
دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد/ کشور به دنبال کاهش وابستگی به فروش نفت است
میرکاظمی:

دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد/ کشور به دنبال کاهش وابستگی به فروش نفت است

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: به دلیل شرایطی که به وجود آمده، دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد. با این وجود به سمتی در حرکت هستیم که وابستگی به فروش نفت را به تدریج کاهش دهیم، چرا که ضرورتی ندارد نفت را به صورت خام بفروشیم.

۲۳آذر
متوسط یارانه از محل جبران اصلاح ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان‌/ امسال تأمین کالا‌ با ارز ترجیحی‌ ادامه دارد
میرکاظمی:

متوسط یارانه از محل جبران اصلاح ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان‌/ امسال تأمین کالا‌ با ارز ترجیحی‌ ادامه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: این یارانه برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید در نظر گرفته شود اما هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است.