17 رجب 1442 Sunday, 28 February , 2021

کوبا

۲۵دی
چرا ایران با «کوبا» واکسن کرونا می‌سازد؟

چرا ایران با «کوبا» واکسن کرونا می‌سازد؟

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: کوبا یکی از معدود کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن، بسیار پیشرفته است و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بوده که فناوری تولید واکسن را به ایران انتقال داده است.