11 ربيع أول 1442 Tuesday, 27 October , 2020

2 اسفند

۲۱بهمن
تبلیغات نامزدها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی و دولتی ممنوع و جرم است

تبلیغات نامزدها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی و دولتی ممنوع و جرم است

رییس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.